Projekti
Izvedeni projekti 2008
 1. Sodelovanje na razpisu Mol-a za preventivne in prostočasne dejavnosti za otroke in mladino ljubljanskih osnovnih šol (oktober 2008).
 2. Priprava programov izletov (celo leto).
 3. Postavitev spletne strani društva Kam po Sloveniji.
 4. Čistilna akcija ob Dnevu zemlje (22.04.2008).
 5. Izlet članov društva v Belo Krajino (14.06.2008).

Projekti 2009
 1. V letu 2009 (predvidoma maja in junija) bomo organizirali dve stokovni ekskurziji:
  • Po poteh kulturne in naravne dediščine Ljubljanskega Barja.
  • Tako so živeli nekoč – obisk Prekmurja.
 2. Postavitev Mladinskega turističnega portala z sodelovanju z Turistično zvezo Slovenije.
 3. Izvedba izletov za člane in simpatizerje društva.
 4. Širitev članstva, promocija društva in portala www.kam.si.
 5. V sklopu delovanja društva se bomo preko delavnic in seminarjev dotaknili različnih tem iz področja  turizma in ekologije, ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
 6. Tesno sodelovanje z Zvezo paraplegikov ter Mestno zvezo upokojencev pri pripravi delavnic ter strokovnih ekskurzij.
 

Uvodnik

Potopisno društvo "Kam po Sloveniji" (v sklopu katerega deluje največji internetni izletniški portal www.kam.si) za namen svojega delovanja organizira delavnice, okrogle mize, dogodke, pripravlja izlete in ekskurzije po celi Sloveniji (občasno pa gremo tudi izven meja). Večina naših dogodkov  temelji na bogati  naravno - kulturni dediščini, saj verjamemo, da mora biti ta pomembna sooblikovalka turistične ponudbe.

Preberi več...

PrijavaLogotip