Uvodnik

Potopisno društvo "Kam po Sloveniji" (v sklopu katerega deluje največji internetni izletniški portal www.kam.si) za namen svojega delovanja organizira delavnice, okrogle mize, dogodke, pripravlja izlete in ekskurzije po celi Sloveniji (občasno pa gremo tudi izven meja). Večina naših dogodkov  temelji na bogati  naravno - kulturni dediščini, saj verjamemo, da mora biti ta pomembna sooblikovalka turistične ponudbe.

Naše storitve pa z dediščino niso samo neposredno povezane,ampak predstavljajo zanimivo novost na slovenskem turističnem trgu.V poplavi takšnih in drugačnih ponudnikov turističnih storitev, smo se odločil za pristop, ki ga najbolje označi  slogan: " Najprej spoznajmo Slovenijo in šele nato svet." - Slovenske turiste želimo obdržati v Sloveniji in jim predstaviti naše naravne lepote, kulturno in naravno dediščino. V ta namen smo k sodelovanju povabili priznane strokovnjake različnih profilov, da nam pomagajo sooblikovati  ponudbo in storitve.

Z nami med drugimi sodelujejo : dr. Jože Bavcon ( dir. Botaničnega vrta Ljubljana), mag. Borut Koloini (kustos novogoriškega muzeja), univ.dipl.kraj arh  Stanka Dešnik ( vodja Krajinskega parka Goričko), Franci Petrič ( avtor knjige Romarske poti po Sloveniji), Alenka Veber ( urednica na Mohorjevi družbi, fotografinja, popotnica), fotograf Matjaž Krivic,.......in mnogi drugi. Prvi smo pripravili  organizirane izlete po Ljubljanskem barju v sodelovanju z MOL - om. Sodelujemo z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, ZDUS-om, Zvezo paraplegikov Slovenije, Turistično zvezo Slovenije. Slovenska nacionalna turistična organizacija nas je na svojem portalu  priporočila kot primernega partnerja.

 

Uvodnik

Potopisno društvo "Kam po Sloveniji" (v sklopu katerega deluje največji internetni izletniški portal www.kam.si) za namen svojega delovanja organizira delavnice, okrogle mize, dogodke, pripravlja izlete in ekskurzije po celi Sloveniji (občasno pa gremo tudi izven meja). Večina naših dogodkov  temelji na bogati  naravno - kulturni dediščini, saj verjamemo, da mora biti ta pomembna sooblikovalka turistične ponudbe.

Preberi več...

PrijavaLogotip